XV Diecezjalne Spotkania Teatralne Szkół im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej 2022

9 czerwca 2022 roku mury Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej po raz piętnasty gościły uczniowskie zespoły teatralne z terenu Diecezji Sandomierskiej. Po dwuletniej przerwie na XV Diecezjalnych Spotkaniach Teatralnych Szkół im Jana Pawła II " Młodzi aktorzy swojemu Patronowi" spotkali się uczniowie siedmiu szkół, by zaprezentować przygotowane przez siebie sztuki. Temat przewodni tegorocznego przeglądu to " Człowiek i przyroda". Poszczególne zespoły zaprezentowały formy teatralne poruszające zagadnienia związku człowieka z przyrodą i propagujące jej ochronę.


W swoich inscenizowanych opowieściach uczniowie przenieśli nas w bajkowy świat, do przeszłości polskiej wsi oraz do przyszłości. Jako pierwsi na scenie wystąpili uczniowie klasy I PSP w Woli Rzeczyckiej ze sztuką " Przebudzenie", w której w beztroski świat dziecka wkrada się koszmarna wizja przyszłości Ziemi, czyli jej całkowitej zagłady. Uczniowie ze szkół w Chwałowicach i Zabrniu przenieśli nas w bajkowy świat " Królewny Przyrody i Krasnoludków". Następnie na scenie zaprezentowali się uczniowie klasy szóstej PSP im. Jana Pawła II w Potoczku w sztuce " Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy", ukazując trud chłopa włożony w pracę na roli. Kolejne trzy sztuki również zapraszały widzów do bajkowego świata. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach – zaprosiła na " Smerfny piknik " , a uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 ze Stalowej Woli na " Czerwonego Kapturka". Przegląd zakończył występ uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej z OMS nr 2 w Stalowej Woli w sztuce " Zielony Kapturek i las". Występy zespołów oceniało jury w osobach pani Agnieszki Mroczki - instruktora teatralnego w Tarnobrzeskim Domu Kultury , Pana Tomasza Turka – muzyka, właściciela Szkoły Dobrej Muzy i Brata Piotra Ślosarczyka SJ. Grand Prix tegorocznego przeglądu jury przyznało zespołowi z PSP im. Jana Pawła II w Potoczku. Pozostałe zespoły otrzymały wyróżnienia. Wszystkie zespoły zostały nagrodzone statuetkami i dyplomami oraz tradycyjnie książkami o Patronie szkół – Janie Pawle II. Na uroczystości zakończenia obecna była pani Izabela Szałaj – Zastępca Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem i pani Joanna Dudzińska – inspektor oświaty, które pod nieobecność Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem pana Jana Pyrkosza pogratulowały uczniom występów oraz wręczyły upominki w postaci książek.

Tekst i fot.: K. Stelmach

Odsłony: 155