Stołówka

STOŁÓWKA SZKOLNA

 

Uczniowie mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej w formie miesięcznego abonamentu.

Cena obiadu wynosi 2,00 zł (zmiana od 1.01.2018 r.)

Wpłaty za obiady przyjmowane są w godzinach od 8:00 - 13:00

Obiady wydawane są w czasie przerw w godzinach 9.30 – 11.00.

Jadłospis ustalany jest na 5 dni i znajduje się na tablicy ogłoszeń w stołówce.

Wpłaty na obiady przyjmowane są do 10. dnia każdego miesiąca.

Poprawiono: 06 październik 2019
Odsłony: 641