Kalendarz roku szkolnego 20202021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Woli Rzeczyckiej

 

Lp.

Rodzaj uroczystości

Termin

Odpowiedzialni

       
       

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 IX 2020r.

Dyrektor szkoły

2.

Narodowe czytanie 2020- ,,Balladyna”

J. Słowackiego

05 IX 2020r.

Wychowawcy klas

3.

Sprzątanie świata – Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.

18 IX 2020r.

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

4.

Zebranie informacyjne z rodzicami

IX 2020r.

Wychowawcy klas

5.

Bezpieczna droga do i ze szkoły- spotkanie z policjantem

IX 2020r.

Wychowawca klasy I-III

6.

„Święto pieczonego ziemniaka” dla klas I- III i VI- VII

IX 2020r.

Wychowawcy klas

I– III, VI-VII

7.

Światowy Dzień tabliczki mnożenia

25 IX 2020r.

E. Drzewi

8.

Dzień Chłopaka – Światowy Dzień Jabłka

30 IX 2020r.

wychowawcy klas, SU, K. Stelmach

9.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 IX 2020r.

K. Stelmach, L. Gugała

10.

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy- apel

2 X 2020r.

pedagog

11.

XX Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie

7-8  X 2020r.

Zespół do pracy z patronem

12.

Dzień Edukacji Narodowej

14 X 2020r.

Samorząd Uczniowski

13.

Akcja ogólnopolska ,,Światowy Dzień Mycia Rąk”- apel

15 X 2020r.

Zespół ds. promocji Zdrowia, E. Drzewi

14.

Pasowanie na ucznia

16 X 2020r.

L.Gugała

SU, Dyrektor

15.

XX Dzień Papieski Totus Tuus

11 X 2020r.

Zespół do pracy

z Patronem

K. Stelmach

16.

Uroczystość Wszystkich Świętych.

Porządkowanie mogił, zapalenie zniczy, złożenie kwiatów na żołnierskiej mogile.

01 XI 2020r.

Wychowawcy

17.

Program 11 listopada -apel

10 XI 2020r.

D. Nieznalska,

T. Szymańska

18.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień- apel

21 XI 2020r.

Pedagog, SU

19.

Akcja ogólnopolska „Góra Grosza”

XI 2020r.

SU, wychowawcy klas

20.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 XI 2020r.

K. Stelmach

21.

Wywiadówka ogólnoszkolna

XI 2020 r.

Dyrektor, wychowawcy

22.

Andrzejki – dyskoteka i wróżby

30 XI 2020r.

Wychowawcy I-VIII

SU

23.

Międzynarodowy  Dzień Wolontariusza -akcja plakatowo-informacyjna, spotkanie z przedstawicielem organizacji charytatywnej

05 XII 2020r.

Pedagog, SU

24.

„ I Ty możesz zostać św. Mikołajem”- zbieranie środków czystości dla Domu Dziecka w Stalowej Woli.

Mikołajki klasowe

06 XII 2020r.

SU

wychowawcy

25.

Zakończenie programu ,,Śniadanie daje moc”

09 XII 2020r.

Wychowawcy klas I-III

26.

Przygotowanie świątecznego teledysku z udziałem uczniów klas 0-III

XII 2020r.

K. Stelmach, wychowawcy klas

27.

Podzielmy się opłatkiem- Rodzinne Boże Narodzenie

23 XII 2020r.

M. Mozgawa

Zimowa przerwa świąteczna 23.XII 2020r. – 06.I 2021r.

28.

XII Przegląd Kolęd i Pastorałek

10 I 2020r.

K. Stelmach, T. Turek,

L. Gugała

29.

Dzień Babci i Dziadka

I 2021r.

Wych. kl.0-  III,

Rada Rodziców

30.

Zabawa karnawałowa

I 2021r.

Dyrektor i Rada Rodziców

31.

Wywiadówka semestralna

II 2021r.

Dyrektor i wychowawcy klas

32.

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

II 2021r.

D. Nieznalska,

L. Gugała

33.

Dzień Bezpiecznego Internetu- apel

08 II 2021r.

B. Pankowska

Ferie zimowe 1 II – 14 II 2021r.

34.

Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych- wystawa

01 III 2021r.

D. Nieznalska

35.

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

14 III 2021r.

E. Drzewi

36.

Pierwszy Dzień Wiosny - Dzień Samorządności Szkolnej

21 III 2021r.

SU

37.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego- program słowno-muzyczny

31 III 2021r.

M. Mozgawa

Wiosenna przerwa świąteczna   01 –06 IV 2021r.

38.

XVI Rocznica śmierci Jana Pawła II

02 IV 2021r.

Zespół do pracy

z Patronem

39.

Światowy Dzień Zdrowia

07 IV 2021r.

Zespół ds. promocji zdrowia

Wychowawcy klas

40.

Kwiecień miesiącem książki- inscenizacja

IV 2021r.

D. Nieznalska

41.

Ratujemy, uczymy ratować – wyjazd do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nisku na zajęcia w sali edukacyjnej

„Ognik” – klasy III

IV 2021r.

K. Stelmach

42.

Światowy Dzień Ziemi- akademia

22 IV 2021r.

A. Podolska -Szoja

43.

Wywiadówka szkolna

IV 2021r.

Wychowawcy klas

44.

Powiatowy Przegląd Zespołów Teatralnych „ O Gęsie Pióro”

IV 2021r.

D. Nieznalska

45.

Święto flagi, Święto Konstytucji 3 Maja- program słowno-muzyczny

30 IV 2021r.

M. Turek

Koło teatralne

D. Nieznalska

46.

101 rocznica urodzin Karola Wojtyły- majówka z Janem Pawłem II

18 V 2021r.

Zespół do pracy

z Patronem

47.

Wycieczka do Wadowic- Śladami Jana Pawła II

V 2021r.

K. Stelmach

Egzamin ósmoklasisty  25-27 V 2021r.

48.

XV Diecezjalne Spotkania Teatralne Szkół im. Jana Pawła II

,,Młodzi aktorzy swojemu patronowi? ,,Lolek- życie Karola Wojtyły”

27 V 2021r.

Dyrektor szkoły, nauczyciele

K. Stelmach - sztuka

49.

Dzień Rodziny

V 2021r.

Wychowawcy klas 0-III

50.

Dzień Dziecka – Festyn Sportowy, Dzień Talentów

01 VI 2021r.

Dyr. szkoły , Rada Rodziców, wychowawcy klas

51.

„Jak nie czytam jak czytam „ - akcja masowego czytania

VI 2021r.

K. Stelmach

52.

Wywiadówka szkolna

VI 2021r.

wychowawcy klas

53.

Wycieczka klas I-III Zoom Natury- Janów Lubelski

VI 2021r.

K. Stelmach

54.

Zakończenie roku szkolnego- pożegnanie ósmoklasistów

25 VI  2021r.

Dyrektor szkoły,

E. Drzewi

Wakacje 26 VI - 31 VIII 2021r.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Poprawiono: 12 październik 2020
Odsłony: 1530