Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Woli Rzeczyckiej

 

 

 

lp.

Rodzaj uroczystości

Termin

Odpowiedzialni

       
       

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

02 IX 2019 r.

Dyrektor szkoły

2.

Narodowe czytanie 2019- Nowele polskie

06 IX 2019 r.

K. Stelmach, D. Nieznalska

nauczyciele, Dyrektor szkoły, Rada Rodziców

3.

Wycieczka klas III- VIII Jasionka-Rzeszów na Podkarpacki Festiwal Nauki

20 IX 2019r.

D. Nieznalska

4.

Sprzątanie świata – ,,Nie śmiecimy sprzątamy”

20-22 IX 2019r.

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

5.

Zebranie informacyjne z rodzicami

IX 2019 r.

wychowawcy klas

6.

Bezpieczna droga do i ze szkoły- spotkanie z policjantem

IX 2019 r.

wychowawca klasy I-III

7.

„Święto pieczonego ziemniaka” dla klas I- III i V

IX 2019 r.

Wychowawcy klas 0 – III

D. Nieznalska

8.

Europejski Dzień Języków Obcych- program słowno- muzyczny

26 IX 2019 r.

T. Szymańska,

M. Pankowska

9.

Dzień Chłopaka – wyjazd do kina

30 IX 2019r.

wychowawcy klas, SU

10.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

30 IX 2019r.

K. Stelmach, L. Gugała

11.

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy- apel

2 X 2019r.

pedagog

12.

XIX Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie

10. X 2019 r.

Zespół do pracy z patronem

13.

Dzień Edukacji Narodowej- akademia

14 X 2019 r.

Samorząd Uczniowski

14.

Akcja ogólnopolska ,,Światowy Dzień Mycia Rąk”- apel

15 X 2019 r.

Zespół ds. promocji Zdrowia

15.

Pasowanie na ucznia

16 X 2019r.

I. Krawiec

SU, Dyrektor

16.

XIX Dzień Papieski –   ,, Wstańcie, chodźmy” Marsz Papieski

20 X2019r.

Zespół do pracy

z Patronem

K. Stelmach

17.

„Październik miesiącem bibliotek szkolnych”- spotkanie z pisarzem

X 2019 r.

D. Nieznalska,

A. Klich

18.

Uroczystość Wszystkich Świętych

Porządkowanie mogił, zapalenie zniczy, złożenie kwiatów na żołnierskiej mogile

01 XI 2019 r.

wychowawcy

19.

Program artystyczny z okazji 11 listopada

12XI 2019r.

D. Nieznalska

20.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień- apel

21 XI 2019r

Pedagog, SU

21.

Akcja ogólnopolska „Góra Grosza”

XI 2019r.

SU, Wychowawcy klas

22.

Światowy Dzień Pluszowego Misia- apel 

28 XI 2019 r.

K. Stelmach

23.

Wywiadówka ogólnoszkolna

XI 2019 r.

Dyrektor, wychowawcy

24.

Andrzejki – dyskoteka i wróżby

29 XI 2019 r.

Wychowawcy I-VIII

SU

25.

Międzynarodowy  Dzień Wolontariusza -akcja plakatowo-informacyjna, spotkanie z przedstawicielem organizacji charytatywnej

05 XII 2019r.

Pedagog, SU

26.

„ I Ty możesz zostać św. Mikołajem”- zbieranie środków czystości dla Domu Dziecka w Stalowej Woli.

Mikołajki klasowe

06 XII 2019r.

SU

wychowawcy

27.

Wyjazd na przedstawienie teatralne pt.

,, Przypowieści biblijne” klas V-VII

XII 2019r.

A.    Klich

28.

Przygotowanie świątecznego teledysku z udziałem uczniów klas 0-VIII

XII 2019 r.

K. Stelmach, wychowawcy klas

29.

Podzielmy się opłatkiem- Rodzinne Boże Narodzenie

21 XII 2019r.

M. Mozgawa

Zimowa przerwa świąteczna           23. XII 2019r. – 06. I 2020r.

30.

XI Przegląd Kolęd i Pastorałek

12 I 2020 r.

K. Stelmach, T. Turek,

L. Gugała

31.

Dzień Babci i Dziadka

I 2020 r.

Wych. kl.0-  III,

Rada Rodziców

32.

Zabawa karnawałowa

I 2020 r.

Dyrektor i Rada Rodziców

33.

Wywiadówka semestralna

II 2020 r.

Dyrektor i wychowawcy klas

34.

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

II 2020r.

D. Nieznalska,

I. Krawiec

35.

Dzień Bezpiecznego Internetu- apel

08. II 2020 r.

B. Pankowska

Ferie zimowe 13. I – 26. I 2020 r.

36.

Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych- wystawa

01 III 2020 r.

D. Nieznalska

37.

Pierwszy Dzień Wiosny - Dzień Samorządności Szkolnej

21 III 2020 r.

SU

38.

XV Rocznica śmierci Jana Pawła II

02 IV 2020 r.

Zespół do pracy

z Patronem

39.

Światowy Dzień Zdrowia- apel

07 IV 2020 r.

Zespół ds. promocji zdrowia

Wychowawcy klas

40.

Kwiecień miesiącem książki- inscenizacja

IV 2020 r.

Bibliotekarz

41.

Ratujemy, uczymy ratować – wyjazd do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w    Nisku na zajęcia w sali edukacyjnej

„ Ognik” – klasy I – II.

IV 2020r.

K. Stelmach

 

Egzamin ósmoklasisty  21-23 IV 2020r.

42.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego- program słowno-muzyczny

   08. IV 2019 r.

M. Mozgawa

Wiosenna przerwa świąteczna 09 –14. IV 2020r.

43.

Światowy Dzień Ziemi- akademia

27 IV 2020 r.

E. Drzewi, A. Podolska -Szoja

44.

Wywiadówka szkolna

IV 2020 r.

Wychowawcy klas

45.

Powiatowy Przegląd Zespołów Teatralnych „ O Gęsie Pióro”

IV 2020 r.

D. Nieznalska

46.

Święto flagi, Święto Konstytucji 3 Maja- program słowno-muzyczny

30 IV 2020 r.

T. Dudek

Koło teatralne

D. Nieznalska

47.

100 rocznica urodzin Karola Wojtyły- majówka z Janem Pawłem II

18 V 2020r.

Zespół do pracy

z Patronem

48.

Wycieczka do Wadowic- Śladami Jana Pawła II

V 2020r.

K. Stelmach

49.

XV Diecezjalne Spotkania Teatralne Szkół im. Jana Pawła II ,, Młodzi aktorzy swojemu patronowi?,, Lolek- życie Karola Wojtyły”

28 V 2020 r.

Dyrektor szkoły, nauczyciele

K. Stelmach - sztuka

50.

Dzień Rodziny

V 2020 r.

Wych. klas 0-III

51.

Dzień Dziecka – Festyn Sportowy, Dzień Talentów

01 VI 2020 r.

Dyr. szkoły , Rada Rodziców, wychowawcy klas

52.

„Jak nie czytam jak czytam „ - akcja masowego czytania

VI 2020r.

K. Stelmach

53.

Wywiadówka szkolna

VI 2020 r.

wychowawcy klas

54.

Wycieczka klasy VIII

VI 2020r.

A.Klich

55.

Wycieczka klas I-III Zoom Natury- Janów Lubelski

VI 2020r.

K. Stelmach

56.

Zakończenie roku szkolnego- pożegnanie ósmoklasistów

26.VI  2020 r.

Dyrektor szkoły,

A. Klich

Wakacje             27.VI - 31.VIII 2020 r.

 
 

 

Poprawiono: 09 grudzień 2019
Odsłony: 1286