Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2022/2022

Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Woli Rzeczyckiej

 


  

lp.

Rodzaj uroczystości

Termin

Odpowiedzialni

       
       

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

01. IX 2021r.

      Dyrektor szkoły

2.

Narodowe czytanie 2021- ,,Moralność Pani Dulskiej”- Gabrieli Zapolskiej

 04. IX 2021r.

wychowawcy klas

3.

Sprzątanie świata 2021– ,,Myślę więc nie śmiecę”

17. IX. 2021r.

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

4.

Zebranie informacyjne z rodzicami

IX. 2021r.

wychowawcy klas

5.

Bezpieczna droga do i ze szkoły- spotkanie z policjantem

IX. 2021r.

 wychowawca klasy

 I-III

6.

„Święto pieczonego ziemniaka”

IX. 2021r.

wychowawcy klas

I– III, IV-VIII

7.

Światowy Dzień Jabłka ,, Szarlotka najlepsze ciasto świata”

27. IX 2021r.

K. Stelmach

8.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29. IX 2021r.

K. Stelmach,

L. Gugała

9.

Dzień Chłopaka

30. IX 2021r.

wychowawcy klas, SU

10.

Światowy dzień tabliczki mnożenia

01. X 2021r.

E. Drzewi

11.

Międzynarodowy dzień bez przemocy- apel

2. X. 2021r.

pedagog

12.

XXI Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie

6-7. X. 2021r.

zespół do pracy z patronem

13.

XXI Dzień Papieski ,,Nie lękajcie się”

III Marsz Papieski

10.X. 2021r.

zespół do pracy

z Patronem

K. Stelmach

14.

Dzień Edukacji Narodowej

14. X. 2021r.

SU

15.

Akcja ogólnopolska ,,Światowy Dzień Mycia Rąk”- apel

15. X. 2021r.

zespół ds. promocji zdrowia, E. Drzewi

16.

Pasowanie na ucznia

15. X. 2021r.

K. Stelmach

SU, Dyrektor

17.

Uroczystość Wszystkich Świętych.

Porządkowanie mogił, zapalenie zniczy, złożenie kwiatów na żołnierskiej mogile.

01. XI. 2021r.

Wychowawcy klas

18.

Program 11 listopada -apel

10. XI. 2021r.

D. Nieznalska,

T. Szymańska

19.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień- apel

21. XI. 2021r.

pedagog, SU

20.

Ogólnopolska akcja „Góra Grosza”

XI. 2021r.

SU, wychowawcy klas

21.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

25. XI. 2021r.

K. Stelmach

22.

Wywiadówka ogólnoszkolna

XI. 2021 r.

Dyrektor, wychowawcy

23.

Andrzejki – dyskoteka i wróżby

30. XI. 2021r.

wychowawcy I-VIII

SU

24.

Międzynarodowy  Dzień Wolontariusza -akcja plakatowo-informacyjna, spotkanie z przedstawicielem organizacji charytatywnej

05. XII. 2021r.

pedagog, SU

25.

„ I Ty możesz zostać św. Mikołajem”- zbieranie środków czystości dla Domu Dziecka w Stalowej Woli.

Mikołajki klasowe, przedstawienie teatralne

06. XII. 2021r.

SU

wychowawcy

D. Nieznalska

26.

Zakończenie programu ,,Śniadanie daje moc”

09 XII 2021r.

wychowawcy klas I-III

27.

Biała Szkoła- Kościelisko

13-17.XII.2021r.

Wychowawcy klas

          IV-VIII

28.

Przygotowanie świątecznego teledysku z udziałem uczniów klas 0-III

XII. 2021r.

K. Stelmach, wychowawcy klas

29.

Podzielmy się opłatkiem- Rodzinne Boże Narodzenie

23. XII. 2021r.

M. Mozgawa

 

Zimowa przerwa świąteczna 23.XII.2021r. – 31.XII.2021r.

30.

XII Przegląd Kolęd i Pastorałek

09. I. 2022r.

K. Stelmach, T. Turek,

L. Gugała

31.

Dzień Babci i Dziadka

 I. 2022r.

wych. kl.0-  III,

Rada Rodziców

32.

Zabawa karnawałowa

I. 2022r.

Dyrektor i Rada Rodziców

33.

Wywiadówka semestralna

II. 2022r.

        Dyrektor i         wychowawcy klas

34.

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

II. 2022r.

D. Nieznalska,

K. Stelmach

35.

Dzień Bezpiecznego Internetu- apel

08. II. 2022r.

B. Pankowska

 

Ferie zimowe 14.II – 27.II 2022r.

36.

Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych- wystawa

01. III. 2022r.

D. Nieznalska

37.

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

14. III. 2022r.

         E. Drzewi

38.

Pierwszy Dzień Wiosny - Dzień Samorządności Szkolnej

21. III. 2022r.

SU

39.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego- program słowno-muzyczny

31. III. 2022r.

M. Mozgawa

 

Wiosenna przerwa świąteczna  14 –19. IV. 2022r.

40.

XVII Rocznica śmierci Jana Pawła II

02. IV. 2022r.

zespół do pracy

z Patronem

41.

Światowy Dzień Zdrowia

07. IV. 2022r.

zespół ds. promocji zdrowia

Wychowawcy klas

42.

Kwiecień miesiącem książki- inscenizacja

IV. 2022r.

D. Nieznalska

43.

Ratujemy, uczymy ratować – wyjazd do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nisku na zajęcia w sali edukacyjnej

 „Ognik” – klasa I

IV. 2022r.

K. Stelmach

44.

Światowy Dzień Ziemi- akademia

22. IV. 2022r.

 A. Podolska –Szoja

E. Drzewi

45.

Wywiadówka śródroczna

IV. 2022r.

Wychowawcy klas

46.

Powiatowy Przegląd Zespołów Teatralnych i piosenki „ O Gęsie Pióro”

IV. 2022r.

D. Nieznalska

T. Turek

47.

Święto flagi, Święto Konstytucji 3 Maja- program słowno-muzyczny

30. IV. 2022r.

M. Dereń-Turek

  koło teatralne

D. Nieznalska

48.

102 rocznica urodzin Karola Wojtyły- majówka z Janem Pawłem II

18. V. 2022r.

zespół do pracy

z Patronem

49.

Wycieczka  do Wadowic- Śladami Jana Pawła II

 V. 2022r.

K. Stelmach

 

Egzamin ósmoklasisty 24-26 V 2022r.

50.

Dzień Rodziny

V. 2022r.

wychowawcy klas 0-III

51.

Dzień Dziecka – Festyn Sportowy, Dzień Talentów

01. VI. 2022r.

Dyrektor szkoły, Rada Rodziców, wychowawcy klas

52.

Światowy Dzień Roweru- wykonanie plakatów, egzamin na kartę rowerową, wycieczka

03.VI. 2022r.

K. Stelmach

53.

„Jak nie czytam jak czytam „ - akcja masowego czytania

VI. 2022r.

K. Stelmach

54.

XV Diecezjalne Spotkania Teatralne Szkół im. Jana Pawła II

 ,,Młodzi aktorzy swojemu patronowi? ,,Lolek- życie Karola Wojtyły”

09. VI. 2022r.

Dyrektor szkoły, nauczyciele

K. Stelmach – sztuka

55.

Wywiadówka podsumowująca nauczanie

VI. 2022r.

wychowawcy klas

56.

Wycieczka  klas I-III Kolbuszowa

VI. 2022r.

K. Stelmach

57.

Zakończenie roku szkolnego- pożegnanie  ósmoklasistów

24.VI  2022r.

Dyrektor szkoły,

T. Szymańska

Wakacje 25.VI - 31.VIII 2022r.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Poprawiono: 03 październik 2021
Odsłony: 2220