Logopeda

Logopeda

Joanna Zięba - Pyclik

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ LOGOPEDY

 

Rok szkolny 2020/2021

Poniedziałek - 12.00- 16.00

Wtorek         - 10.00-16.00

Środa              - 10.00 - 16.00

Czwartek          - 10.00 - 16.00

Piątek            - 8.00-10.00

 

 

Ogólny plan pracy logopedycznej

 

1.      Prace organizacyjne: przygotowanie gabinetu do podjęcia terapii logopedycznej, zebranie pomocy dydaktycznych, wykonanie nowych.

2.      Diagnoza logopedyczna.

3.      Ćwiczenia logopedyczne:

  • Oddechowe: wyrabianie wydechu dla mowy, ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.
  • Głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.
  • Słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze , źle wypowiadanych.
  • Artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywołanie głosek w izolacji, utrwalenie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej.
  • Leksykalne : rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania , gry i zabawy ortofoniczne, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

4.      Współpraca z rodzicami, wychowawcą, pedagogiem szkolnym. Instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach.

 

 

Poprawiono: 20 wrzesień 2020
Odsłony: 1301