Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej w roku szkolnym 2022/2023

będą następujące dni:

31 października 2022 r., 2 maja 2023 r., 23 maja 2023 r., 24 maja 2023 r., 25 maja 2023 r., 9 czerwca 2023 r., 22 czerwca 2023 r.

1.W dniach wyżej wymienionych  szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla uczniów, którzy w tym dniu zgłoszą się do szkoły.

2.W celu zapewnienia stosownej opieki szkoła dokona rozeznania potrzeb w tym zakresie.

Poprawiono: 06 październik 2022
Odsłony: 2435