Podręczniki szkolne 2021/2022

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WOLI RZECZYCKIEJ

 ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Klasa 0

Klasa

Przedmiot

Tytuł  podręcznika/ materiały ćwiczeniowe

Autor podręcznika

Wydawnictwo

0

Edukacja przedszkolna 

 „Planeta dzieci”      

Emilia Raczek

Beata Gawrońska

WSiP

0

Religia

,,Jezus mnie kocha’’

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz

0

Język angielski

Bugs Teams STAARTER

Carol Read

Mark Ormeroad

Macmillan

Klasa I

Klasa

Przedmiot

Tytuł  podręcznika/materiały ćwiczeniowe

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Nr. Podręcznika w wykazie MEN

I

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele-podręcznik cz.1-5     

Nowi Tropiciele- zeszyt ćwiczeńcz.1-5

 Nowi Tropiciele matematyka- zeszyt ćwiczeń cz.1-5

               

Agnieszka Banasiak

Elżbieta Burakowska

WSIP

815/1/2017

I

Język angielski 

Tiger & Friends 1

Podręcznik

Tiger & Friends 1

zeszyt ćwiczeń

Carol Read

Mark Ormeroad

Macmillan

1051/1/2020

I

Religia

,,Bóg naszym Ojcem"

pod red. ks.Stanisława Łabendowicza

Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz

AZ-11-01/10

-RA-1/11

Klasa II

Klasa

Przedmiot

Tytuł  podręcznika/materiały ćwiczeniowe

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Nr. Podręcznika w wykazie MEN

II

Edukacja wczesnoszkolna 

Nowi Tropiciele podręcznik cz. 1-5

Nowi Tropiciele- zeszyt ćwiczeń cz.1-5

Nowi Tropiciele matematyka- zeszyt ćwiczeń cz.1-5

Aldona Danielewicz- Malinowska

Jolanta Dymarska

Marzena Kołaczyńska

Beata Szpakowska

Dorota Zdunek

WSiP

815/2/2018

II

Język angielski

Tiger & Friends 2

Podręcznik

Tiger & Friends 2

zeszyt ćwiczeń

Carol Read

Mark Ormeroad

Macmillan

1051/1/2020

II

Religia

“Bóg daje nam swojego syna”

Pod.red.ks.Stanisława Łabendowicza

Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz

AZ-12-01/18

-RA-15/21

 

 Klasa III

Klasa

Przedmiot

Tytuł  podręcznika/materiały ćwiczeniowe

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Nr. Podręcznika w wykazie MEN

III

Edukacja wczesnoszkolna 

Nowi Tropiciele podręcznik cz. 1-5

Nowi Tropiciele- zeszyt ćwiczeń cz.1-5

Nowi Tropiciele matematyka- zeszyt ćwiczeń cz.1-5

Agnieszka Banasiak

Agnieszka Burdzinska

Aldona Danielewicz- Malinowska

Jagwiga Hanisz

WSiP

I/2019

III

Język angielski

New English Adventure  3 podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń: New English Adventure

Teresa Lachowski

Anna Warnal

Arek Tkacz

PEARSON

819/3/2019

III

Religia

Podręcznik kl.III

Przyjmujemy Pana Jezusa

Pod.red.ks.Stanisława Łabendowicza

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierz

AZ-13-01/10

-RA-5/14

III

Informatyka

Informatyka

Anna Kulesza

WSIP

I/2019

 

Klasa V

Klasa

Przedmiot

Tytuł  podręcznika/materiały ćwiczeniowe

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Nr. Podręcznika w wykazie MEN

V

Język  polski

Między nami-podręcznik

Między nami- zeszyt ćwiczeń (wersja B)

A. Łuczak

A. Murdzek

GWO

867/3/2019

V

Matematyka

Matematyka z plusem 5 - podręcznik

Matematyka z plusem 5- zeszyt ćwiczeń Arytmetyka

Matematyka z plusem- zeszyt ćwiczeń Geometria

M. Dobrowolska

M. Jucewicz, 

M. Karpiński 

P. Zarzycki

Z. Bolałek 

M. Dobrowolska

A.Mysior

S.Wojtan

GWO

780/3/219

V

Biologia

Puls życia- podręcznik

Puls życia- zeszyt ćwiczeń

J. Stawarz

J.Holeczek

B.Januszewska-Hasiec

A.Zdziennicka

Nowa Era

844/2/2019

V

Geografia

Planeta Nowa- podręcznik

Planeta Nowa- zeszyt ćwiczeń

 

T.Rachwał

R.Malarz

D. Szczypiński

K.Skomoroko

Nowa Era

906/2/2019

V

Historia

Wczoraj i dziś- podręcznik

Wczoraj I dziś- zeszyt ćwiczeń

B. Olszewska

W. Surdyk-Fertsch

G. Wojciechowski

B. Olszewska

W. Surdyk-Fertsch

Nowa Era

877/3/2019

V

Informatyka

Lubię to!- podręcznik

Grażyna Koba

Nowa Era

847/2/2021/z1

V

Muzyka

Lekcja muzyki- podręcznik

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

Nowa Era

852/3/2019

V

Religia

 Bóg poszukuje człowieka

Pod.red. ks. Stanisława Łabendowicza

Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz

AZ-21-01/18-RA-2

V

Technika

Jak to działa-podręcznik

L. Łabecki

M. Łabecka

Now Era

295/3/2019

V

Język angielski

Brainy- podręcznik

Brainy- zeszyt ćwiczeń

Nick Beare

MacMillan Polska

831/3/2019

V

Plastyka

Do dzieła!- podręcznik

Marta Ipczyńska

Natalia Mrozowiak

 

Nowa Era

903/4/2017

 

Klasa IV

Klasa

Przedmiot

Tytuł  podręcznika/materiały ćwiczeniowe

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Nr. Podręcznika w wykazie MEN

VI

Język angielski

Brainy - podrecznik

Brainy - zeszyt ćwiczeń

Nick Beare

Macmillan

831/3/2019

VI

Historia

Wczoraj i dziś- podręcznik

Wczoraj i dziś- zeszyt ćwiczeń

B.Olszewska

W.Surdyk-Fertsch

G.Wojciechowski

B.Olszewska

W.Surdyk-Fertsch

Nowa Era

877/3/2019

VI

Plastyka

Do dzieła- podręcznik

Marta Ipczyńska 

Natalia Mrozowiak

Nowa Era

903/4/2017

VI

Język polski

Między nami- podręcznik

Między nami- zeszyt ćwiczeń B

A.Łuczak

E.Prylinska

A.Suchowiecka

R.Maszka

A.Murdzek

A.Łuczak

GWO

867/3/2019

VI

Muzyka

Lekcja muzyki- podręcznik

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2017

VI

Matematyka

Matematyka z plusem 6- podręcznik  na rok szkolny 2019/2020

Matematyka z plusem  6- zeszyt ćwiczeń Geometria

Matematyka z plusem  6- zeszyt ćwiczeń -Algebra

M. Dobrowolska

M. Jucewicz M.Karpiński

P.Zarzycki

M.Dobrowolska

A.Mysior

P. Zarzycki  

Z.Bolalek

 M. Dobrowolska  

A.Mysior

S.Wojtan           

GWO

780/4/2017

780/3/219

VI

Informatyka

Lubię to!- podręcznik do informatyki dla kl.6  

Grażyna Koba 

Nowa Era

847/3/2018

VI

Biologia

Plus Życia- zeszyt ćwiczeń 

Plus życia –podręcznik 

J.Holeczek

B.Januszewska-Hasiec

A.Zdziennicka

 

Nowa Era

Nowa Era

844/4/2017

844/4/2017

VI

Geografia

Planeta nowa-podrecznik do geografii dla kl.VI

Planeta nowa –zeszyt ćwiczeń do geografii klasa VI

T. Rachwał

R. Malarz

D. Szczypiński

K. Skamoroko

Nowa Era

906/2/2019

VI

Religia

Wierzę w Kosciół

Pod red.ks.Stanisława Łabendowicza

Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz

RA-23-01/0-RA-2/14

VI

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości- podręcznik

Teresa Król

Rubikon

920/4/2017

VI

Technika

Jak to działa?

Lech Łabecki

Marta Łabecka

Nowa Era

295/3/2019

 

Klasa VII

Klasa

Przedmiot

Tytuł podręcznika/materiały ćwiczeniowe

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Nr. Podręcznika w wykazie MEN

VII

Język angielski

All Clear- podręcznik

All Clear- zeszyt ćwiczeń

Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris

Catherine Smith

Macmillan

848/1/2017

VII

Historia

Wczoraj i dziś- podręcznik

Wczoraj i dziś- zeszyt ćwiczeń

J. Kłaczkow

A.Łaszkiewicz

S.Roszak

Ewa Fuks 

I.Janicka

Nowa Era

877/4/2017

VII

Plastyka

Do dzieła- podręcznik

Marta Ipczyńska

Natalia Mrozowiak

Nowa Era

903/4/2017

VII

Język polski

Między nami- podręcznik

Między nami- zeszyt ćwiczeń A

A.Łuczak, E.Prylińska, A.Suchowiecka, R. Maszka

A.Łuczak, A. Murdzek

GWO

867/1/2017

VII

Muzyka

Lekcja muzyki-podręcznik

Monika Gromek
Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2017

VII

Matematyka

Matematyka z plusem 7-podręcznik

Matematyka ćwiczenia podstawowe-zeszyt ćwiczeń

Praca zbiorowa pod.red. Małgorzaty Dobrowolskiej

Jacek Lech

GWO

780/4/2017

VII

Informatyka

Lubię to!- podręcznik

Grażyna Koba

Nowa Era

847/4/2017

VII

Fizyka

Spotkanie z fizyką- podręcznik

Grażyna Francuz- Ornat

Teresa Kulawik

Nowa Era

885/1/2017

VII

Biologia

Puls życia- podręcznik

Puls życia- zeszyt ćwiczeń

A.Zdziennicka

J. Holeczek, B. Januszewska- Hasiec

Nowa Era

844/4/2017

VII

Chemia

Chemia nowej ery- podręcznik

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era

785/1/2017

VII

Geografia

Planeta nowa –podręcznik

Planeta nowa-zeszyt ćwiczeń 

R. Malarz, M. Szubert, T.Rachwał

K.Knopik, M. Kucharska, R. Przybył, K. Skamoroko, A.Nitek-Nowakowska

Nowa Era

906/3/2017

VII

Język niemiecki

Meine Deutschtour- podręcznik

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy VII poziom A1

Ewa Kościelniak Walewska

Małgorzata Kosacka

Nowa Era

838/1/2017

VII

Religia

Spotkanie ze słowem- podręcznik

pod red.ks. Stanisława Łabendowicza

Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz

 

VII

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości- podręcznik

Teresa Król

Rubikon

920/4/2017

 

Klasa VIII

Klasa

Przedmiot

Tytuł podręcznika/materiały ćwiczeniowe

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Nr. Podręcznika w wykazie MEN

VIII

Język polski

Między nami- podręcznik 

Między nami- zeszyt ćwiczeń wersja A

A.Łuczak

E. Prylińska

E.Krzemieniawska- Kleban

A. Suchowierska

GWO

867/5/2018

VIII

Język angielski

All Clear- podręcznik

All Clear- zeszyt ćwiczeń

P. Howarth

Macmillan Education

848/2/2018

VIII

Język  niemiecki

Meine Deutschtour- podręcznik

Meine Deutschtour- zeszyt ćwiczeń

E. Kościelniak-Walewska

M. Kosacka 

Nowa Era

838/2/2018

VIII

Historia

Wczoraj i dziś- podręcznik

Wczoraj i dziś- zeszyt ćwiczeń

R. Śniegocki

A. Zielińska

K. Panimasz

E. Paprocka K. Jurek

Nowa Era

877/5/2018

VIII

Informatyka

Lubię to!- podręcznik

G.Koba

N owa Era

847/5/2018

VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie- podręcznik

J. Słoma

Nowa Era

846/2017

VIII

Wiedza o Społeczeństwie

Dziś i jutro- podręcznik

I. Janicka

Nowa Era

874/2017

VIII

Biologia

Puls życia- podręcznik

Puls życia- zeszyt ćwiczeń

B. Sągin

Nowa Era

844/3/2018

VIII

Fizyka

Spotkania z fizyką- podręcznik

G. Francuz- Ornat

B.Piotrowski

Nowa Era

885/2/2018

VIII

Chemia 

Chemia Nowej Ery- podręcznik

Chemia Nowej Ery- zeszyt ćwiczeń

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Mańska

E. Megiel

Nowa Era

785/2/2018

VIII

Geografia 

Planeta Nowa- podręcznik

Planeta Nowa- zeszyt ćwiczeń

T. Rachwał

D.Szczypiński

R. Przybył

Nowa Era

906/4/2018

VIII

Matematyka

Matematyka z plusem 8- podręcznik dla kl.VIII

Matematka- ćwiczenia podstawowe

M. Dobrowolska

J. Lech

GWO

780/5/2018

VIII

Religia

Aby nie ustać w drodze- podręcznik

pod red.ks. Stanisława Łabendowicza

Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz

 

 

 

Poprawiono: 07 listopad 2021
Odsłony: 1187