Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej w roku szkolnym 2020/2021:1.  Karolina Nowowiejska - Pachla   -   przewodnicząca

2. Agnieszka Majewska    -   z-ca przewodniczącego 

3. Monika Dereń - Turek - skarbnik

4. Marta Wróblewska - sekretarz

5. Anna Jaskot - członek

6. Kamila Tryka - członek

Poprawiono: 18 październik 2020
Odsłony: 927