Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej w roku szkolnym 2022/2023:1.  Jadwiga Krawiec   -   przewodnicząca

2. Anna Jaskot    -   z-ca przewodniczącego 

3. Marta Wróblewska - skarbnik

4. Katarzyna Dudek - sekretarz

Poprawiono: 06 październik 2022
Odsłony: 2086