Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej w roku szkolnym 2021/2022:1.  Karolina Nowowiejska - Pachla   -   przewodnicząca

2. Małgorzata Lebioda    -   z-ca przewodniczącego 

3. Jadwiga Krawiec - skarbnik

4. Katarzyna Dudek - sekretarz

Poprawiono: 09 listopad 2021
Odsłony: 1696