Pedagog

Pedagog szkolny 

Iwona Krawiec

 

WTOREK 9.45 – 15.15

ŚRODA     10.40 – 11.45

                  12.35 - 15.15

CZWARTEK 12.35 – 14.30

        https://sites.google.com/view/pedagognews/strona-g%C5%82%C3%B3wna

 Pedagog specjalny

 

  Teresa Szymańska

 

                                                                 Wtorek               13.30 - 14.30

                                                                 Środa               10.50 - 12.30

                                                                                                                                                                       13.30 - 14.30

                                                                Czwartek          10.35 - 11.45

                                                                Piątek               11.40 - 12.30

Pedagog specjalny współpracuje z całą organizacją szkolną- dyrektorem placówki, wychowawcami, nauczycielami, specjalistami, rodzicami i przede wszystkim uczniami. Wspiera działania placówki poprzez konsultacje, porady, wsparcie pedagogiczne, szkolenia. Ponadto, najważniejszym zadaniem pedagoga specjalnego jest objęcie pomocą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich rodziców oraz dzieci objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną. W ramach tego zadania, pedagog specjalny:

  • diagnozuje mocne strony, trudności, przyczyny niepowodzeń szkolnych poprzez obserwację w różnych sytuacjach szkolnych, wywiadów (z rodzicami, wychowawcami i rozmowie z uczniami/ dziećmi) lub w miarę potrzeb korzystanie z wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych.
  • koordynuje opracowanie odpowiedniej dokumentacji m.in. Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia, Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny i inne dokumenty związane z objęciem ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
  • prowadzi zajęcia specjalistyczne dzieci i uczniów objętych taką pomocą.
  • udziela wsparcia nauczycielom i wychowawcom w doborze metod, form pracy z dzieckiem/ uczniem.
  • współpracuje z innymi podmiotami zewnętrznymi takimi jak poradnia psychologiczno- pedagogiczna.

Pedagog specjalny i pedagog szkolny oraz psycholog wspólnie koordynują działania mające na celu zapewnienie jak najlepszej pomocy uczniom objętym kształceniem specjalnym oraz pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a także ich rodzicom. Zarówno dla pedagoga szkolnego, jak i pedagoga specjalnego najważniejsza jest praca z dzieckiem, uczniem. 

Teresa Szymańska

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (autyzm- strona pedagoga.pdf)autyzm- strona pedagoga.pdf[ ]100 kB
Poprawiono: 17 kwiecień 2024
Odsłony: 4033