Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja - obchody świąt majowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczass wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości.

                        Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,

                        A na tej fladze jest biel i czerwień.

                        Czerwień to miłość, Biel serce czyste,

                                                                      Piękne są nasze barwy ojczyste.

Słowami wiersza "Barwy ojczyste" Cz. Janczarskiego oraz innymi utworamii pieśniami, pełnymi patriotyzmu, uczniowie naszej szkoły uczcili Dzień Flagi, który przypada na 2. maja oraz Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Była ona drugą konstytucją w świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. - spisaną ustawą tego typu. Konstytucja była próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw, czego dalszą konsekwencją była wojna w obronie konstytucji i kolejne rozbiory.

29. kwietnia, cała społeczność szkolna, odświętnie ubrana, uczciła, jakże ważne dni dla każdego Polaka. W tym uroczystym dniu nie zapomniano również o odśpiewaniu naszego Hymnu Narodowego, który jest nadal żywym symbolem polskości i ducha narodu. Element scenografii stanowiły kwiaty białe i czerwone, naśladujące wzór flagi Polski. Nie zabrakło również innych symboli narodowych, np. Orła Białego niosącego w dziobie wstęgę biało-czerwoną. W ciszy i skupieniu wysłuchano wierszy i piosenek, przedstawionych przez starszych uczniów naszej szkoły, którzy pięknie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, a także opowiadali historię Konstytucji 3 maja. Na samym końcu głos zabrała pani dyrektor, która wyraziła podziękowanie za przygotowanie akademii z okazji Dnia Flagi oraz Konstytucji 3 maja.

                                                    Tekst: M. Dereń- Turek

                                                    Zdjęcia: D. Nieznalska

Odsłony: 193