Wywiadówka szkolna

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcą, podczas którego zostaną podane oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów oraz informacja o zachowaniu uczniów, które odbędzie się w dniu 28.04.2022r. (czwartek):

godz. 15.30 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami dzieci 0,
godz. 16.15 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 1, 2, 3,
godz. 17.00 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 4,5,7,8

Zebrania odbędą się w salach lekcyjnych.W tym dniu zaplanowano dyżur pedagoga i logopedy szkolnego w gabinecie na I piętrze oraz wszystkich nauczycieli w pokoju nauczycielskim w budynku szkoły w godz. 1600 – 1830

 

Odsłony: 268