Tydzień bez przemocy

Po raz kolejny w naszej szkole miała miejsce akcja obejmująca działania profilaktyczne, której celem była zmiana postaw wobec przemocy. Działania mające na celu zwiększenie świadomości problemu oraz przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom, tak aby szkoła była bezpieczna oraz wolna od agresji i przemocy. Akcja trwała w dniach 4 – 8 października br. Inicjatorem działań był pedagog szkolny oraz Samorząd Uczniowski. Wychowawcy klas realizowali zadania i tematykę zajęć podczas godzin wychowawczych.  W tym tygodniu m.in. odbywały się pogadanki dotyczące przemocy rówieśniczej przeprowadzane w klasach.

 Każdy z kolejnych dni miał przydzielony wybrany kolor i konkretne zadania. Tego dnia uczniowie a także nauczyciele ubrani byli w tym kolorze:

PONIEDZIAŁEK był to DZIEŃ CISZY: staraliśmy  się cicho zachowywać, rozmawiać, nie krzyczeć, nosiliśmy ubrania w kolorze niebieskim;

WTOREK - DZIEŃ RADOŚCI: mówiliśmy   osobom z klasy i innym dobre rzeczy, uśmiechaliśmy  się do siebie a kolorem dominującym był czerwony;

ŚRODA – DZIEŃ PRZYJAŹNI:  staraliśmy się nie wdawać w kłótnie i spory  (podobnie jak w DZIEŃ RADOŚCI), symbolem tego dnia był  pomarańczowy lub żółty;

CZWARTEK -  DNIEM TROSKI: troszczyliśmy  się o drugiego człowieka, o kolegę, koleżankę, zwierzęta i rośliny; dbaliśmy  o to, żeby każdy czuł się dobrze, kolorem dominującym był zielony;

PIĄTEK – ostatni dzień to DZIEŃ GRZECZNOŚCI: używaliśmy  często „magicznych słów”: proszę, dziękuję, przepraszam, a nasze stroje przyozdobione były  kolorem białym.

Każda klasa wykonała plakat pod  hasłem STOP PRZEMOCY, którymi ozdobiono klasy. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w działania na rzecz zaszczepiania już od najmłodszych lat kultury pokoju i zrozumienia.

 

 

Tekst i zdj.: I. Krawiec

Odsłony: 169