Pasowanie na ucznia 2021

       Ślubowanie na sztandar szkoły to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia. W naszej szkole miało ono miejsce 15 października 2021 r. i wzięło w nim udział 18 pierwszoklasistów. Na wstępie pierwszoklasiści wspomagani przez starszych kolegów z klasy siódmej i ósmej, zaprezentowali swoje umiejętności, wiadomości oraz uzdolnienia w czasie pierwszego szkolnego egzaminu. Mimo stresu związanego z publicznym występem dzieci świetnie poradziły sobie. Udowodnili, że są gotowi stać się stuprocentowymi uczniami, a obecność Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem pana Jana Pyrkosza, pani Joanny Dudzińskiej, ks. proboszcza Marcina Hejmana, rodziców, nauczycieli i uczniów klas starszych dodała dodatkowej wagi tej uroczystości.


Występ pierwszoklasistów spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Pani dyrektor pogratulowała dzieciom zaprezentowanych umiejętności, wydając werdykt iż wszystkie wspaniale zdały "egzamin pierwszoklasisty". Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie. Z wielką powagą przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali:
"Mieć czyste serca.
Szczerze kochać Boga, Ojczyznę, Rodziców.
Szanować Nauczycieli, żyć w przyjaźni z kolegami i koleżankami.
Postępować tak, jak uczy Nasz Patron – uczciwie i sprawiedliwie.
Godnie reprezentować Szkołę i dbać o Jej dobre imię.
Być dobrymi uczniami, rozwijać otrzymane od Boga talenty."

Następnie dyrektor Barbara Pankowska dokonała ceremonii pasowania dotykając ramię każdego ucznia złotym piórem i wypowiadając słowa: Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej. Twarze pierwszaków zdradzały ogromne przejęcie, jednak najbardziej wzruszeni byli rodzice. Nowo pasowani otrzymali pamiątkowe dyplomy wręczone przez dyrektor szkoły.
Po pasowaniu głos zabrał wójt gminy Pan Jan Pyrkosz, który pogratulował pierwszoklasistom wstąpienia w poczet uczniów PSP im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej oraz życzył, aby pobyt w szkole był dla uczniów najpiękniejszą przygodą pełną samych najlepszych ocen.  Następnie zawiesił na szyi każdego pierwszoklasisty pamiątkowy medal " Pasowanie Ucznia 2021" oraz wręczył słodkości. Ciepłymi słowami, piosenką i upominkami jako pełnoprawnych członków społeczności szkolnej powitali pierwszoklasistów ich starsi koledzy: uczniowie klasy II oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Dużo radości sprawiły dzieciom pamiątkowe prezenty Sówki i rożki obfitości oraz słodki poczęstunek od rodziców. 
Następnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia z przybyłymi na uroczystość gośćmi, na życzenia i podziękowania. Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie uroczystości pasowania.Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.
Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w nauce, rozwijania zdolności i zainteresowań oraz nawiązania wspaniałych przyjaźni.

tekst: K. Stelmach, fot.: I. Krawiec

 

        

        

        

       

 

         

         

         

         

         

         

         

        

        

        

        

       

      

       

      

      

     

     

Odsłony: 210