Kiedy szkoła może poprosić o zgodę na przetwarzanie danych?

Po wprowadzeniu przepisów RODO, wątpliwości budzi konieczność uzyskania zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczniów. Kiedy zatem zgoda taka jest potrzebna, a kiedy nie? Otóż przede wszystkim zależy to od celu przetwarzania danych.

  1. Szkoła nie potrzebuje zgody, gdy przetwarza dane uczniów w celach określonych w ustawie z dnia 7. września 1991 r. o systemie oświaty, czyli celach związanych z nauką i wychowaniem uczniów. Zatem szkoła nie musi uzyskiwać zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia podczas procesu rekrutacji, podczas trwania jego nauki, podczas korzystania z biblioteki czy zajęć dodatkowych, o ile zajęcia te są organizowane przez szkołę (oczywiście w przypadku dodatkowych zajęć może być konieczna zgoda opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach, ale nie na przetwarzanie jego danych).
  2. Szkoła potrzebuje zgody, jeśli przetwarza dane uczniów z innych placówek (jeśli np. organizuje konkurs międzyszkolny) oraz jeżeli chce wykorzystywać dane dzieci (szczególnie wizerunek) na swojej stronie internetowej. Wówczas powinna pozyskać od opiekunów prawnych zgodę na przetwarzanie danych osobowych ich podopiecznych na swoich stronach (w treści takiej zgody musi być wyraźnie zaznaczone, że chodzi o wykorzystanie wizerunku ucznia). Warto także podkreślić, że tego typu zgoda nie może być dorozumiana lub wymuszona, zatem szkoła nie może uzyskać automatycznej zgodny np. zarządzeniem - z wykluczeniem uczniów, których rodzice nie wyrazili na to zgody.

Co istotne, umieszczanie wizerunków małoletnich w serwisach internetowych, których serwery zlokalizowane są poza obszarem gospodarczym UE, np. facebook, google+, twiter, youtube; wymaga pozyskania oddzielnej, dodatkowej zgody na piśmie.

 

 

Poprawiono: 22 sierpień 2018
Odsłony: 148