Komunikat

1. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021  https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

2.Informacja w sprawie zmian w kalendarzu roku szkolnego 2019/ 2020   https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

3.Konsultacje dla uczniów. Od 25 maja 2020 r. rozpoczynamy konsultacje w szkole dla uczniów klas ósmych. Harmonogram konsultacji będzie dostępny w piątek 22 maja na stronie internetowej szkoły. Ze względów BHP w konsultacjach mogą uczestniczyć tylko zgłoszeni wcześniej uczniowie. Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób. Jednocześnie przypominamy, że nauka odbywa się dalej w formie zdalnej i w takiej formie obowiązuje wszystkich uczniów. Rodziców zainteresowanych udziałem ich dziecka w konsultacjach z nauczycielem na terenie szkoły prosimy o kontakt z wychowawcą klasy. Prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz przedmiotu, którego konsultacje mają dotyczyć. Od 1 czerwca 2020 r. będą odbywały się konsultacje dla wszystkich zainteresowanych uczniów z poszczególnych przedmiotów po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców. Harmonogram podamy w późniejszym terminie. Zasady obowiązujące uczniów będą udostępnione w najbliższym czasie. Od 25 maja z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie klas ósmych, a od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas. Zainteresowanych wypożyczeniem książek prosimy o zapisy przez e-mail lub telefonicznie z nauczycielem bibliotekarzem.

4. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: Prosimy o zapoznanie się z materiałem Zasady_przeprowadzania_egzaminow_w_2020_r_–_regulacje_prawne_–_komunikat_MEN

Odsłony: 345