Bezpieczna droga do szkoły

  

 Jak co roku w pierwszych dniach września w klasach I - III przeprowadzane są zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Większość uczniów jest dowożona do szkoły przez rodziców, ale to nie zwalnia nas dorosłych z obowiązku przekazywania najmłodszym pieszym zasad prawidłowego poruszania sie po drogach. Teoria, jak się okazuje jest bardzo dobrze znana dzieciom, ale to praktyka weryfikuje wiedzę uczniów.

Dlatego klasa II na pierwszą pieszą wycieczkę udała się na drogę. Jej celem było przede wszystkim utrwalenie zasad prawidłowego poruszania się w kolumnie, przechodzenia przez jezdnię oraz rozpoznawanie znaków drogowych. Żeby być bezpiecznym na drodze trzeba być widocznym dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Lepszą widoczność można zyskać dzięki kamizelkom odblaskowym, noszone po zmroku, ale i w dzień wyróżniają pieszego czy rowerzystę z otoczenia. Kamizelki odblaskowe otrzymaliśmy w ramch  ogólnopolskiej kampanii społecznej  " Dobrze Cię Widzieć". Celem kampanii jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

Tekst i fot.: K. Stelmach

 

 

 

Odsłony: 22424