Komunikat

Zasady organizowania zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji dla uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w czasie pandemii COVID-19

Zasady udziału uczniów w konsultacjach z nauczycielami w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej

Oświadczenie Rodziców

Odsłony: 279