Ślubujemy...

Dnia 16 października 2023r. w naszej szkole odbyła się uroczystość  pasowania na ucznia. To był wyjątkowy dzień nie tylko dla uczniów klasy pierwszej,  ale i dla ich rodziców oraz  całej szkolnej społeczności.

Dzieci z klasy pierwszej zaprezentowały swój program artystyczny. Dzieci z zawiadowcą stacji podróżowały po wszystkich edukacjach, na których zdobywają swoją wiedzę. Śpiewały piosenki „Podróż w pierwszej klasie”, „Rock pierwszaka” wesoło naśladując grę na gitarze. Dzieci zaprezentowały również wiersze oddające umiejętności, które będą zdobywać w pierwszej klasie. Odświętnie ubrani ślubowali na sztandar szkoły, że będą dobrymi uczniami, będą szanować kolegów, rodziców i nauczycieli oraz kochać i czcić swoją Ojczyznę. Mamy nadzieję, że tekst ślubowania będą pamiętać nie tylko w dniu uroczystości.

 Po ślubowaniu  P. Dyrektor Barbara Pankowska dokonała aktu pasowania  dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej. Najbardziej dzieci przeżywały dotknięcie wielkim ołówkiem. Pan Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz złożył uczniom i ich rodzicom życzenia oraz wręczył pamiątkowe medale.

Na zakończenie uroczystości wszyscy uczniowie klasy pierwszej otrzymali pamiątkowe dyplomy  oraz podarunki przygotowane przez rodziców oraz starszych kolegów z klasy drugiej. Na zakończenie uroczystości zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Następnie wszyscy udali się do klasy na słodki poczęstunek. To był niezapomniany dzień dla uczniów.

 

Tekst: L. Gugała, zdj.: D. Nieznalska

Odsłony: 160