Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej w roku szkolnym 2021/2022

będą następujące dni:

12 listopada 2021 r., 7 stycznia 2022 r., 2 maja 2022 r., 24 maja 2022 r., 25 maja 2022 r., 26 maja 2022 r., 17 czerwca 2022 r.

1.W dniach wyżej wymienionych  szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla uczniów, którzy w tym dniu zgłoszą się do szkoły.

2.W celu zapewnienia stosownej opieki szkoła dokona rozeznania potrzeb w tym zakresie.

Poprawiono: 01 listopad 2021
Odsłony: 2237