Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej w roku szkolnym 2023/20241.  Jadwiga Krawiec   -   przewodnicząca

2. Marta Wróblewska    -   z-ca przewodniczącego 

3. Magdalena Miętus - skarbnik

4. Ewelina Miętus - sekretarz

Poprawiono: 24 październik 2023
Odsłony: 3429