Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI, IMPREZ I WYCIECZEK
W ROKU SZKOLYM 2023/2024

Lp.

Rodzaj uroczystości

Termin

Odpowiedzialni

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

04. IX. 2023r.

      Dyrektor szkoły

2.

Narodowe czytanie 2023- ,,NadNiemnem” Elizy Orzeszkowej, 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

08. IX.2023r.

D. Nieznalska,

K. Stelmach. A. Klich

Rada rodziców, wychowawcy klas

3.

,,Sprzątanie świata – Polska”

 IX. 2023r.

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

4.

Bezpieczna droga do i ze szkoły- spotkanie z policjantem

IX. 2023r.

 wychowawca klasy

 I-III

5.

„Święto pieczonego ziemniaka” 

IX. 2023r.

wychowawcy klas 

I– III, IV-VII

6.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29. IX. 2023r.

K. Stelmach 

wychowawcy klas

7.

Dzień Chłopaka

29. IX. 2023r.

wychowawcy klas, SU

8.

Wycieczka klas 0-III do Zamościa lub Bałtowa

IX-X. 2023r.

K.Stelmach

9.

Światowy dzień tabliczki mnożenia

07. X. 2023r.

E. Drzewi

10.

Wycieczka do muzeum kl. VII

X.2023r.

K. Stelmach

11.

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy- apel   

02. X. 2023r.

pedagog

12.

XXIV Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie, 25-lecie istnienia Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

11-12. X. 2023r.

zespół do pracy z patronem

13.

Październik –Miesiącem Bibliotek Szkolnych

X.2023r.

D. Nieznalska,

M. Dereń-Turek

Wychowawcy klas

14.

Dzień Edukacji Narodowej

13. X. 2023r.

SU

15.

XXIII Dzień Papieski Św. Jan Paweł II, ,,Cywilizacja życia”, Ojcu Świętemu śpiewajmy- VI Marsz Papieski

15.X. 2023r

zespół do pracy

z Patronem

K. Stelmach

16.

Pasowanie na ucznia kl. I

16. X. 2023r.

L.Gugała

SU, Dyrektor

17.

Program 11 listopada -apel

10. XI. 2023r.

D. Nieznalska,

M. Dereń-Turek

18.

Tydzień  Życzliwości i Pozdrowień- ,,Siła drobnych gestów”, konkurs ,,Dama i Dżentelmen  szkoły”, klasowy plakat, konkurs na najbardziej słoneczny zespół klasowy

21. XI. 2023r.

pedagog,

M.Dereń- Turek, K.Stelmach

19.

Ogólnopolska akcja „Góra Grosza”

XI. 2023r.

SU, wychowawcy klas

20.

Andrzejki – dyskoteka i wróżby

30. XI.2023r.

wychowawcy klas I-VII 

SU

21.

Dzień Wolontariusza- akcja charytatywna

5. XII. 2023r.

I.Krawiec

22.

Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania 

09. XII.2023r.

wychowawcy klas 0-III

23.

Jasełka- Rodzinne Boże Narodzenie

22. XII.2023r.

M. Mozgawa

24.

XIII Przegląd Kolęd i Pastorałek

 I.2024r.

Dyrektor, 

wychowawcy klas

25.

Dzień Babci i Dziadka

 I. 2024r.

wych. kl.0-III,

Rada Rodziców

26.

Zabawa karnawałowa 

25. I. 2024r.

Dyrektor i Rada Rodziców 

27.

Dzień Bezpiecznego Internetu- apel

08.II.2024r.

B. Pankowska

28.

Międzynarodowy Dzień Matematyki kl. I-III

14.III.2024r.

I. Krawiec,

 K. Stelmach

29.

Pierwszy Dzień Wiosny- ,,Żegnaj zimo, witaj wiosno”

21. III.2024r.

SU, K.Stelmach

30.

Wycieczka do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, kl. III i VII

III-IV.2024r.

K. Stelmach

31.

,,Stop nałogom i uzależnieniom”- akcja profilaktyczna

III. 2024r.

          I. Krawiec

32.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego- program słowno-muzyczny

27. III. 2024r.

M. Mozgawa

33.

XIX Rocznica śmierci Jana Pawła II 

02. IV. 2024r.

zespół do pracy

z Patronem

34.

Światowy Dzień Zdrowia

Ratujemy i uczymy ratować- program WOŚP, zajęcia z pierwszej pomocy 

07. IV. 2024r.

zespół ds. promocji zdrowia, M. Dereń-Turek, K. Stelmach

wychowawcy klas

35.

Literacka biesiada z Janem Brzechwą 

kl. I-III

IV. 2024r.

K. Stelmach

wychowawcy klas

36.

Międzynarodowy Dzień Języka Angielskiego- program słowno-muzyczny

IV. 2024r

T. Szymańska

37.

Kwiecień miesiącem książki- konkurs czytelniczo-plastyczny

IV. 2024r.

D. Nieznalska, M.Dereń-Turek, wychowawcy klas

38.

Wycieczka do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, kl. III i VII

IV. 2024r.

K. Stelmach

39.

XIX Rocznica śmierci Jana Pawła II

02. IV.2024r.

Zespół do pracy z patronem

40.

Europejski Dzień Śniadania: Co dziś na śniadanie?

24.IV. 2024r.

K. Stelmach, 

wychowawcy klas

41.

Święto flagi, Święto Konstytucji 3 Maja- program słowno-muzyczny

30. IV. 2024r.

M. Dereń-Turek

D. Nieznalska

42.

20 lat Polski w Unii Europejskiej 

6. V. 2024r.

E. Drzewi, SU, wychowawcy klas

43.

104 rocznica urodzin Karola Wojtyły- majówka z Janem Pawłem II

18. V. 2024r.

zespół do pracy

z Patronem

44.

Dzień Mamy i Taty 

V. 2024r.

wychowawcy klas 0-III

45.

XV Diecezjalne Spotkania Teatralne Szkół im. Jana Pawła II

 ,,Młodzi aktorzy swojemu patronowi”

V. 2024r.

Dyrektor szkoły, nauczyciele

46.

Dzień Dziecka – Festyn Sportowy, Dzień Talentów

01. VI. 2024r.

Dyrektor szkoły, Rada Rodziców, wychowawcy klas

47.

,,Jak nie czytam jak czytam- 2024”

VI. 2024r.

K. Stelmach, wychowawcy klas

48.

Wycieczka klas 0-III do Kolbuszowej

VI .2024r.

K. Stelmach, wychowawcy klas

49.

Zakończenie roku szkolnego

21.VI. 2024r.

Dyrektor szkoły,

wychowawcy klas

Wykaz konkursów realizowanych w roku szkolnym 2023/2024r. 

Rodzaj konkursu

Termin

Odpowiedzialni

1.

Konkursy interdyscyplinarne: matematyczny, przyrodniczy,

 z j. polskiego, j. angielskiego, historii, fizyki, biologii

X-XI. 2023r.

E. Drzewi

A. Klich

T. Szymańska

D. Nieznalska

B. Dziurda

A. Podolska-Szoja

2.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych -  Konkursy biblioteczne

X. 2023r.

D. Nieznalska 

M. Dereń-Turek

3.

Konkurs plastyczny,, Przemocy mówię NIE”

X 2023r. 

I. Krawiec

T. Szymańska

4.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia- Szkolny Mistrz Rachunków”- konkurs dla klas IV-V

6. X. 2023r.

E. Drzewi

5.

Profilaktyczny Konkurs Plastyczny związany ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego

X. 2023r.

M. Bieś

6.

Konkurs piosenki patriotycznej

XI. 2023r.

L. Gugała

7.

Konkurs plastyczny ,, Mój przyjaciel Miś”

XI. 2023r.

K. Stelmach

8.

Przegląd ozdób bożonarodzeniowych ,, Choinka”

XII. 2023r.

K. Stelmach

9.

Szkolny Konkurs Ortograficzny

I. 2024r.

A. Klich,

J. Zięba-Pyclik

10.

Konkurs,, Moja recepta na zdrowie”

II 2024r.

I. Krawiec,

T. Szymańska

11.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii”     klasy   IV - VIII

21.II. 2024r.

A. Klich

J.Zięba – Pyclik

12.

Gminny turniej  piłki siatkowej dla dziewcząt

II. 2024r.

D. Nieznalska

13.

Gminny Konkurs  "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

III. 20242r.

K. Stelmach

14.

Gminny konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”

III. 2024r.

K. Stelmach

15.

Konkurs plastyczny ,, Najpiękniejsza stolica europejska” kl. I-III,  IV-VII

IV. 2024r.

T.Szymańska

16.

Przegląd ozdób wielkanocnych

,,Wielkanocny Baranek”

IV. 2024r.

K. Stelmach

17.

Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady- M. Musierowicz- kl. VII

IV.2024r.

A. Klich 

18.

Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych dla klas IV-VII

IV.2024r.

T. Szymańska

19.

Kwiecień miesiącem Książki – konkurs czytelniczo-plastyczny

IV.2024r.

D. Nieznalska, 

M. Dereń-Turek

20.

Konkurs wiedzy ekologicznej dla klas I-III i IV-VII

IV.2024r.

E. Drzewi, A. Podolska -Szoja

21.

Konkurs plastyczny  ,,Jan Paweł II oczami dzieci” kl. I-VII

V.2024r.

K. Stelmach

22.

Szkolny konkurs piosenki angielskiej dla klas I-III

V. 2024r.

T. Szymańska

23.

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II kl. 
III-VII

V.2024r.

K. Stelmach

24.

,,Mój zeszyt- moja wizytówka” Konkurs na najładniejszy zeszyt z j. polskiego dla klas IV-VII

VI. 2024r.

A. Klich

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

4 IX 2023r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23 XII – 31 XII 2023r. Zimowa przerwa świąteczna

22 XII 2023r.

Informacja o śródrocznych zagrożeniach ocenąniedostateczną lub naganną oceną zachowania
12 I 2024r. Informacja o proponowanych ocenachśródrocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania
26 I 2024r. Klasyfikacja śródroczna, koniec I półrocza
29 I – 11 II 2024r. Ferie zimowe
28 III – 2 IV 2024r. Wiosenna przerwa świąteczna

24 V 2024r.

Informacja o rocznych zagrożeniach ocenąniedostateczną lub naganną oceną zachowania
31 V 2024r.

Informacja o  proponowanych ocenachrocznych

14 VI 2024r.

Klasyfikacja roczna

21 VI 2024r.

Zakończenie roku szkolnego

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

TERMIN TEMATYKA
13 IX 2023r.(środa)

1)     Plan pracy szkoły

2)     Informacja wychowawcy klasy oplanie pracy wychowawczej.

3)     Statut szkoły

4)     PZO i ocenianie zachowania

5)     Wybór Rady Klasowej Rodziców(tzw. trójki klasowe)

6)     Zmienne obuwie (biała, gumowapodeszwa)

7)     Komunikowanie się z nauczycielemprzez e-dziennik. Godzina dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców.

21 XI 2023r.(wtorek)

1)     Spotkania z wychowawcami klas –informacje o postępach w nauce i ozachowaniu.

2)     Sprawy bieżące

13 II 2024r.(wtorek)

1)     Spotkania z wychowawcami klas –informacje o postępach w nauce i ozachowaniu.

2)     Informacja o ocenach śródrocznych

3)     Sprawy bieżące

09 IV 2024r.(wtorek)

1)     Informacje o postępach w nauce i ozachowaniu.

2)     Sprawy bieżące.

28 V 2024r.(wtorek)

1)     Informacja o postępach w nauce i ozachowaniu.

2)     Informacje o przewidywanych ocenach rocznych

3)     Sprawy bieżące.

Poprawiono: 15 październik 2023
Odsłony: 4345