Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna czynna:

 

PONIEDZIAŁEK - 9.45 -11.40

WTOREK -           9.45 - 11.40

ŚRODA -              10.40 - 12.55

                                                                                                                         CZWARTEK -      10.40 -11.40

                                                                                                        PIĄTEK -         11.40 - 12.30

 

 

Regulamin biblioteki szkolnej PSP

im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Wypożyczone książki należy szanować.
 4. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.
 5. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, na 2 tygodnie.
 7. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.
 8. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.
 9. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz.
 10. Pod koniec roku szkolnego rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych książek i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego przez bibliotekarza terminu zwrotu.
 11. W bibliotece obowiązuje cisza.
 12. Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem biblioteki.

 

Cele pracy biblioteki

 1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów
 2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliotecznego.
 3. Nauczanie dzieci i młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury.
 4. Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań.
 5. Pomoc we wzbogacaniu warsztatu pracy innych nauczycieli.
 6. Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, szkoły, biblioteki.
 7. Kształtowanie właściwej postawy w stosunku do książek i innych dokumentów gromadzonych w bibliotece.
 8. Wspieranie działalności opiekuńczo – wychowawczej w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktyczno – wychowawczej.

 

 

 

Poprawiono: 25 wrzesień 2023
Odsłony: 3542