Skrzynka E-Puap

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej pisma  należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej w Woli Rzeczyckiej.

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PSPWolaRzeczycka

adres elektronicznej skrzynki podawczej  Szkoły Podstawowej w Woli Rzeczyckiej  na platformie ePUAP:  /PSPWolaRzeczycka/SkrytkaESP.

Skrzynka zawiera  formularz elektroniczny:  pismo ogólne do podmiotu publicznego, za  pomocą którego  załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji szkoły. Za pomocą formularza można złożyć wniosek, podanie, skargę, zażalenie, odwołanie, informacje, zawiadomienie, opinię oraz inne pismo. Do składanych pism można dołączyć załączniki: doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml;

 Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów;

 Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane;

 Sprawy załatwiane w trybie postępowania administracyjnego wymagają podania imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu.

 Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

 
Rejestr zmian