BEZPIECZNE DZIECKO - SPOTKANIE Z POLICJANTEM

26 września 2023 r. gościliśmy pana policjanta z posterunku w Radomyślu nad Sanem, który przeprowadził dla dzieci pogadankę na temat bezpieczeństwa. Podczas spotkania zostały omówione podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruch drogowym. Funkcjonariusz zwracał szczególną uwagę dzieciom na prawidłowe przechodzenie przez drogę w miejscach do tego wyznaczonych. Zaznaczył również, jak ważne dla naszego bezpieczeństwa są znaki odblaskowe zawieszone na plecaku czy ubraniu. Przypomniał także o właściwym przewożeniu dziecka w samochodzie, o konieczności zapinania pasów i korzystaniu z fotelików lub podkładek. W rozmowie omówione zostały także zasady poruszania się rowerem.

Uczniowie zostali także ostrzeżeni przed zagrożeniami wynikającymi z kontaktów z osobami obcymi, zawieraniem kontaktów przez Internet, umieszczaniem tam swoich zdjęć i innych osób bez ich zgody oraz podawaniem danych osobowych. Przypomniał też, jak  zachować się w kontaktach ze zwierzętami. Zostały także utrwalone numery alarmowe. Poruszony został również problem przemocy wśród uczniów. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i wykazali się dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa.

                                                                                                                                                                                                                  Tekst i fot.: K.S.

Odsłony: 235