XVII Diecezjalne Spotkania Teatralne  „ Młodzi aktorzy swojemu Patronowi”   

23 maja 2024 r. po raz siedemnasty odbyły się Diecezjalne Spotkania Teatralne Szkół im. Jana Pawła II      " Młodzi aktorzy swojemu Patronowi'. Tematem przewodnim tegorocznych spotkań były słowa papieża „ Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Na szkolnej scenie wystąpiły grupy teatralne tworzone przez uczniów klas I – III z siedmiu szkół.

O godzinie 8.30 rozpoczęły się prezentacje przed jury w składzie: p. Urszula Wieczorek, p. Tomasz Turek i ks. Dr Michał Mierzwa. Jako pierwsi wystąpili gospodarze - uczniowie klasy III w sztuce „ Czarownice na gigancie”, w której bajka przeplata się z rzeczywistością. Bohaterowie popełniają błędy, źle się zachowują, by w finale dostrzec skutki swego złego postępowania i je naprawić. W sztuce wystąpili”: Milena Jaskowska, Nikola Kiełbasa, Jolanta Oleszko, Maja Haber, Emilia Fietko, Urszula Ozga, Wojciech Pęzioł, Maksymilian Chamot i Sebastian Wołoszyn. Znaną baśń „ Królewna Śnieżka” zaprezentowały dwa zespoły ze szkół w Stojeszynie i w Chwałowicach. Uczniowie z Potoczka wystąpili ze sztuką „ Komputer i bajki”, z Gorzyc z „ Dobro zwycięża”. Po raz pierwszy przyjechali do nas uczniowie ze szkoły w Moniakach, którzy wraz z nauczycielkami zaprezentowali się w sztuce „ Kto mieczem wojuje”. Uczniowie z PSP nr 2 w Stalowej Woli opowiedzieli o smutnym losie chłopca Jędrka Jeżyka. I właśnie ta sztuka została uznana przez jury za zwycięską. Wśród grających młodych aktorów wyróżniła się Kamila Szkodzińska grająca postać Jędrka Jeżyka.                                                                                                        Po skończonych prezentacjach jury udało się na obrady, a uczestnicy na spotkanie integracyjne z poczęstunkiem. W części oficjalnej powitaliśmy przybyłych na uroczystość gości: patronów przeglądu ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego, ks. Proboszcza Marcina Hejmana i ks. Krzysztofa Tryka. Pana wójta reprezentowały pani sekretarz gminy Magdalena Nowak – Wojtala i inspektor do spraw oświaty pani Joanna Dudzińska.Obecni byli także radni gminni Krzysztof Sioda i Justyna Szwedo. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu RodzinySzkół im. Jana Pawła II odbyło się nabożeństwo majowe, które poprowadził ks. Michał Mierzwa. Następnie głos zabrał ks. Biskup Edward Frankowski, który w ciepłych słowach zwrócił się do organizatorów i uczestników przeglądu podkreślając znaczenie wychowania w duchu nauki patrona szkół Jana Pawła II. W dalszej części spotkania zostały ogłoszone wyniki obrad jury, rozdane nagrody: dyplomy, statuetki, gry i słodkości przygotowane przez organizatorów i patronów przeglądu. Na zakończenie spotkania na scenie zaprezentował się zwycięski zespół z PSP nr 12 w Stalowej Woli.

 


 

 

 

Odsłony: 115