OBCHODY PIERWSZEGO DNIA WIOSNY- 21 MARCA 2022 R.

„Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty…”, słowami piosenki Marka Grechuty, rozpoczęły się przygotowania do wspólnego świętowania pierwszego dnia wiosny. 21 marca 2022r., w sali gimnastycznej, uczniowie klas „0”-VIII naszej szkoły, poprzez ubiór, okrzyki, śpiew, wspólną zabawę oraz udział w zawodach sportowych zaakcentowali nadejście wiosny.  Zabawę rozpoczęto od prezentacji strojów „Pani Wiosny” i „Pana Bociana” przed widownią, i przed jury, w skład którego wchodzili: pani Joanna Zięba- Pyclik oraz reprezentacja uczniowska w osobach Cezarego Klicha, Szymona Lebiody, Dawida Zawiły, Michała Chmielowca.

Pierwszym  zadaniem każdej klasy było namalowanie swojego logo, czyli wylosowanego kwiatu wiosennego. Reprezentanci poszczególnych klas mieli 20 minut na wykonanie tego zadania. Kolejne wyzwanie polegało na wypisaniu na kartce, jak najwięcej wyrazów kojarzących się ze słowem wiosna. Jury skrupulatnie oceniało pracę dzieci, choć trudno było się skupić przy tak głośnym dopingu. To nie był jeszcze koniec „walki”. Po krótkiej przerwie, uczniowie mogli sprawdzić swoją sprawność fizyczną podczas konkurencji sportowych, skakaniu na skakance i kręceniu hula- hop. Rywalizacja była wyrównana. Ostatnim zadaniem było wykonanie piosenki na wymyśloną przez siebie melodię do słów wiersza „Kucharz Marzec”.

W ogólnej punktacji  w kategorii klas „0”-III zwyciężyła klasa I, a w kategorii klas IV-VIII zwycięzcami zostali uczniowie klasy VII.

 W związku z powyższym, Samorząd Uczniowski ufundował przechodni puchar, w postaci miotły antywagarowicza, który ma za zadanie wymiatać z naszej szkoły wagarowiczów. Trofeum wręczono klasie I i VII. Pozostałe klasy otrzymały dyplomy za udział w obchodach dnia wiosny. Przygotowaniem uroczystości  powitania wiosny zajął się Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem. Mamy nadzieję, że obchody Dnia Wiosny dostarczyły wszystkim wiele radości oraz stały się źródłem wspólnej zabawy.

 

Tekst i zdj.: D. Nieznalska

Odsłony: 228